FAQ

Skal jeg bære uniform?

Du skal bære uniform, når du er i praktik og overholde uniformsetiketten.

Hvornår får jeg ferie?

Ferie er fastlagt ift. dit uddannelsesforløb. Du har selv medindflydelse på hvornår 6. ferieuge skal ligge.

Hvem skal have besked hvis jeg er fraværende fra skole eller praktik?

Uddannelseskonsulenterne og praktikstedet skal kontaktes ved fravær i praktikperioderne. Uddannelseskonsulenterne og skolen skal kontaktes ved fravær i skoleperioderne.

Hvor kommer jeg i praktik?

Du kan komme i praktik i hele Kalundborg Kommune. Det er uddannelseskonsulenterne som fordeler praktikpladserne.

Praktikområder i Kalundborg Kommune for SSH-elever:

Plejecenter og Frit valg (hjemmeplejen).

Hvordan finder jeg ud hvor jeg skal i praktik?

Dit praktiksted kontakter dig 4 uger før praktikstart.

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

Når ansøgningsfristen er udløbet, kontakter uddannelseskonsulenterne dig over mail.

Hvad med arbejdstider?

Du arbejder 37 timer i dagvagt med mødetid klokken 7. Du arbejder i weekender efter gældende overenskomst. Du har mulighed for at prøve aftenvagt, hvis du skulle have lyst til det.

Kan jeg få befordringsgodtgørelse?

Ja, i alle skoleperioder får du befordringsgodtgørelse. Dette overføres til din NEM konto efter 6-8 uger efter skoleperioden. Du får ikke befordringsgodtgørelse i de dage, hvor du har været fraværende fra skolen. I alle praktikperioder kan du opgive din kørsel via din årsopgørelse hos SKAT.

Hvad får jeg i løn?

Her kan du se de tre former for løn på uddannelserne: Elevløn: Elevløn er til dig under 25 år. Lønnen er ca. 12.000 kr. om måneden som social- og sundhedshjælperelev. Voksenelevløn: Du skal være 25 år, og du have haft 1 års relevant beskæftigelse, indenfor de sidste 4 år. Dette skal du kunne dokumentere. Lønnen er ca. 21.000 kr. om måneden Voksenlærlingeløn: Er du over 25 år, og opfylder du ikke kriterierne for voksenelevløn, så skal du søge om voksenlærlingeløn. Jobcenteret afgør og bevilliger voksenlærlingelønnen. For nærmere informationer om dette, skal du kontakte jobcentret i din hjemkommune. Lønnen er ca. 21.000 kr. om måneden.

Hvad med videreuddannelse?

Med en social- og sundhedshjælperuddannelse har du mulighed for at læse videre til social- og sundhedsassistent. Du får godskrivning for noget af praktik- og skoleforløbene på social- og sundhedsassistentuddannelsen når du har en social- og sundhedshjælperuddannelse.

Vent venligst