FAQ

Hvor skal jeg gå i skole på hovedforløbet?

Kalundborg Kommune samarbejder med afdelingerne i Holbæk og Slagelse. Uddannelseskonsulenterne tilmelder dig skolen, og du har mulighed for at ønske hvilken afdeling du gerne vil gå på.

Skal jeg bære uniform?

Du skal bære uniform, når du er i praktik og overholde uniformsetiketten. Hvis du i din psykiatripraktik skal bære eget tøj, så får du beklædningsgodtgørelse.

Hvornår får jeg ferie?

Ferie er fastlagt ift. dit uddannelsesforløb. Du har selv medindflydelse på hvornår 6. ferieuge skal ligge.

Hvad med arbejdstider?

Du arbejder 37 timer i dagvagt med mødetid klokken 7. Du arbejder i weekender efter gældende overenskomst. Der er mulighed for at prøve at være i aftenvagt, hvis man har et ønske om dette.

Kan jeg få befordringsgodtgørelse?

I alle skoleperioder, får du befordringsgodtgørelse. Dette overføres til din NEM konto efter 6-8 uger efter skoleperioden. Du får ikke befordringsgodtgørelse i de dage, hvor du har været fraværende fra skolen. I alle praktikperioder kan du opgive din kørsel via din årsopgørelse hos SKAT.

Hvem skal have besked hvis jeg er fraværende fra skole eller praktik?

Uddannelseskonsulenterne og praktikstedet skal kontaktes ved fravær i praktikperioderne. Uddannelseskonsulenterne og skolen skal kontaktes ved fravær i skoleperioderne.

Hvor meget får jeg i løn?

Her kan du se de tre former for løn på uddannelserne: Elevløn: Elevløn er til dig under 25 år. Som social- og sundhedsassistentelev får du ca. 13.000 kroner om måneden. Lønnen stiger efter et år til ca. 15.000 kroner pr. måned. Voksenelevløn: Du skal være 25 år, og du have haft 1 års relevant beskæftigelse, indenfor de sidste 4 år. Dette skal du kunne dokumentere. Lønnen er ca. 21.000 kr. om måneden Voksenlærlingeløn: Er du over 25 år, og opfylder du ikke kriterierne for voksenelevløn, så skal du søge om voksenlærlingeløn. Jobcenteret afgør og bevilliger voksenlærlingelønnen. For nærmere informationer om dette, skal du kontakte jobcentret i din hjemkommune. Lønnen er ca. 21.000 kr. om måneden.

Hvor kommer jeg i praktik?

Du kan komme i praktik i hele Kalundborg Kommune. Det er uddannelseskonsulenterne som fordeler praktikpladserne. Praktikområder i Kalundborg Kommune for SSA-elever: Plejecenter Frit valg (hjemmeplejen) Center for midlertidige pladser (fx patienter som har behov for rehabilitering, kompleks sygepleje og terminal pleje) Psykiatripraktik evt. udenfor kommunen Sygehuspraktik udenfor kommunen Kompetencecentrene for demens

Hvordan finder jeg ud hvor jeg skal i praktik?

Dit praktiksted kontakter dig 4 uger før praktikstart.

Hvornår kan jeg forvente at få svar på min ansøgning?

Når ansøgningsfristen er udløbet, kontakter uddannelseskonsulenterne dig over mail.

Hvad med muligheder for videreuddannelse?

Der er gode muligheder for at videreuddanne sig. En SSA-uddannelse er direkte adgangsgivende til en sygeplejerskeuddannelse, og derudover kan man med enkelte suppleringsfag læse på mange andre mellemlange videregående uddannelser.

Vent venligst